Aktuell säljstatistik 2021

De mörkare delarna av staplarna anger andelen registrerade deltagare i Hitta ut (Hittaut.nu) respektive Stolpjakten (Stolpjakten.se).

Byt år: 2020 2021
Typ av statistik 2021 Antal
Totala antalet sålda och redovisade paket (Naturpasset), samt registrerade deltagare (Hitta ut och Stolpjakten): 9764 st
... varav sålda paket för Naturpasset: ... 8061 st (83 %)
... varav deltagare i Hitta ut: ... 0 st (0 %)
... respektive deltagare i Stolpjakten: ... 1703 st (17 %)
Redovisade områden: 69 (av 343) st
Arrangerande klubbar: 183 st
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
33079 33079 37894 37894 42648 42648 38287 38287 38797 38797 39678 39678 39960 39960 37355 37355 36156 36156 38452 38452 40403 39692 50822 49127 52768 6941 45827 52673 7002 45671 52499 5231 47268 49804 5372 44432 58094 6471 6901 44722 54211 12072 6540 35599 52756 8423 6444 37889 50655 8136 5596 36923 41820 3386 5956 32478 45693 103 12113 33477 76238 1436 4785 70017 9764 1703 8061
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021