Distriktstoppen 2019

Mest sålda pass 2019 Föregåande år 2019
Distrikt (Antal klubbar) 2018 2019 +/- %
1 Norrbotten (1 st) 1228 0 -1228 -100 %
2 Västmanland (1 st) 1415 0 -1415 -100 %
3 Stockholm (2 st) 5203 0 -5203 -100 %