Distriktstoppen 2019

Mest sålda pass 2019 Föregåande år 2019
Distrikt (Antal klubbar) 2018 2019 +/- %
1 Småland (21 st) 4736 2684 -2052 -43,3 %
2 Blekinge (4 st) 4104 918 -3186 -77,6 %
3 Ångermanland (2 st) 1053 647 -406 -38,6 %
4 Södermanland (11 st) 1022 483 -539 -52,7 %
5 Dalarna (19 st) 1649 483 -1166 -70,7 %
6 Skåne (14 st) 3007 413 -2594 -86,3 %
7 Västergötland (13 st) 1756 348 -1408 -80,2 %
8 Norrbotten (9 st) 1335 241 -1094 -81,9 %
9 Västmanland (6 st) 1415 230 -1185 -83,7 %
10 Göteborg (6 st) 1042 200 -842 -80,8 %
11 Halland (7 st) 786 134 -652 -83,0 %
12 Örebro Län (6 st) 1545 85 -1460 -94,5 %
13 Jämtland-Härjedalen (2 st) 173 84 -89 -51,4 %
14 Bohuslän-Dal (8 st) 788 79 -709 -90,0 %
15 Västerbotten (7 st) 3559 52 -3507 -98,5 %
16 Hälsingland (3 st) 645 46 -599 -92,9 %
17 Stockholm (21 st) 5503 31 -5472 -99,4 %
18 Uppland (5 st) 639 16 -623 -97,5 %
19 Östergötland (4 st) 573 0 -573 -100 %
20 Gästrikland (3 st) 779 0 -779 -100 %
21 Gotland (1 st) 268 0 -268 -100 %
22 Värmland (13 st) 5213 0 -5213 -100 %