Aktuell säljstatistik 2017

De mörkare delarna av staplarna anger andelen registrerade deltagare i Hitta ut (Hittaut.nu) respektive Stolpjakten (Stolpjakten.se).


Föregående år 2017
Typ av statistik 2017 Antal
Totalt antal sålda (och redovisade) Naturpass inklusive deltagare i Hitta ut och Stolpjakten: 2426 st
... varav deltagare i Hitta ut: 0 st (0 %)
... respektive deltagare i Stolpjakten: 0 st (0 %)
Redovisade områden: 29 (av 367) st
Arrangerande klubbar: 208 st
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
33079 37894 42648 38287 38797 39678 39960 37355 36156 38452 40403 50822 52768 52673 52499 49684 57794 54173 51930 2426
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017