Aktuell säljstatistik 2019

De mörkare delarna av staplarna anger andelen registrerade deltagare i Hitta ut (Hittaut.nu) respektive Stolpjakten (Stolpjakten.se).

Byt år: 2018 2019
Typ av statistik 2019 Antal
Totala antalet sålda och redovisade paket (Naturpasset), samt registrerade deltagare (Hitta ut och Stolpjakten): 7174 st
... varav sålda paket för Naturpasset: ... 5025 st (70 %)
... varav deltagare i Hitta ut: ... 2149 st (30 %)
... respektive deltagare i Stolpjakten: ... 0 st (0 %)
Redovisade områden: 55 (av 322) st
Arrangerande klubbar: 185 st
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
33079 33079 37894 37894 42648 42648 38287 38287 38797 38797 39678 39678 39960 39960 37355 37355 36156 36156 38452 38452 40403 39692 50822 49127 52768 6941 45827 52673 7002 45671 52499 5231 47268 49704 5372 44332 57976 6471 6901 44604 54173 12072 6540 35561 52407 8423 6444 37540 50158 8136 5596 36426 41590 3386 5956 32248 7174 5025
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019