Aktuell säljstatistik 2020

De mörkare delarna av staplarna anger andelen registrerade deltagare i Hitta ut (Hittaut.nu) respektive Stolpjakten (Stolpjakten.se).

Byt år: 2019 2020
Typ av statistik 2020 Antal
Totala antalet sålda och redovisade paket (Naturpasset), samt registrerade deltagare (Hitta ut och Stolpjakten): 32077 st
... varav sålda paket för Naturpasset: ... 32077 st (100 %)
... varav deltagare i Hitta ut: ... 0 st (0 %)
... respektive deltagare i Stolpjakten: ... 0 st (0 %)
Redovisade områden: 176 (av 399) st
Arrangerande klubbar: 204 st
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
33079 33079 37894 37894 42648 42648 38287 38287 38797 38797 39678 39678 39960 39960 37355 37355 36156 36156 38452 38452 40403 39692 50822 49127 52768 6941 45827 52673 7002 45671 52499 5231 47268 49804 5372 44432 58094 6471 6901 44722 54211 12072 6540 35599 52756 8423 6444 37889 50655 8136 5596 36923 41809 3386 5956 32467 45377 103 12113 33161 32077 32077
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020